Samenwerken

Vrijwilligers
Het LERNU-Atelier is een vzw in opstart. Het is dan ook geen geheim dat er momenteel nog maar weinig financiële middelen voorhanden zijn. Denk je echter net als wij dat jongeren nood kunnen hebben aan  een Time-Out? Deel je onze visie en voel je ook de passie om dit project waar te maken? Kom ons dan als vrijwilliger helpen op de manier die het best bij jou past. Dat kan zijn in het Atelier zelf of bij het voorbereiden. Iedereen kan iets en alle hulp is welkom. De nieuwe jeugd is jullie van harte dankbaar voor de tijd die je ons wil geven.
Interesse?

 

Meld je hier aan.

 


 

Experten
De praktische ondersteuning van experten is voor het LERNU-Atelier onmisbaar. Praktische ondersteuning betekent het aanleveren van expertise uit het beroepsleven. Jobdeskundigen kunnen ingenieurs zijn, bouwkundigen, kunstenaars, filosofen of personen actief in zorg, media, beweging, politiek…
Iedereen die een bepaald vak uitoefent, kan zijn of haar expertise delen met jongeren.

Voel jij ook die passie om je deskundigheid te delen? Ben je gepensioneerd en wil je je expertise delen met onze jongeren? Ben je stagiaire en wil je in onze visie ervaring opdoen? Heb je naast je job wat extra tijd om onze jongeren te helpen in de uitbouw van hun projecten? Neem dan zeker contact op via mail of telefoon voor een kennismakingsgesprek.

Om de kosten te drukken, vraagt het LERNU-Atelier om op vrijwillige basis expertise te brengen indien dat mogelijk is.

 

Meld je hier aan.

 


 

Coaches
De coaches helpen in het dagelijks leven van het atelier. Wij bieden tijdelijke opdrachten aan met een vrijwilligersvergoeding. Opdrachten van onbepaalde duur en daarbij horende vergoedingen zijn in wederzijds overleg bespreekbaar.

De taken van coaches kunnen van technische aard zijn. Ben je handig en steek je graag de handen uit de mouwen, neem dan zeker contact op.

Vervul je liever de rol van mentor, begeleider of therapeut voor de jongeren? Zie je de noden van het individu en kan je zorgen voor overleg bij obstakels? Wanneer het welzijn van de jongere in het gedrang komt, zullen de coaches via gesprek bemiddelen. Zij zorgen voor veiligheid en rust. Zij zien erop toe dat activiteiten respectvol verlopen en dat conflicten ook met wederzijds respect worden besproken en opgelost.

Zoveel als mogelijk laten coaches de jongeren zelf ontdekken en oplossingsgericht ervaren, denken en doen.

Ben je technisch aangelegd, ben je ervaren in jongerenwerking of heb je een achtergrond in de psychologie van het kind?

 

Meld je hier aan.

 

Webdesign & ontwikkeling door Robbin Hoogstrate