FAQ

Waarden van het LERNU-Atelier?

 • Respect voor elkaar
  Hoe leren we respect hebben voor elkaar?
  Ieders mening is van belang. Het gaat er niet om gelijk te halen. Geen enkele waarheid is immers de enige waarheid. Wij streven ernaar om ieders waarheid te horen, daarover te mogen discussiëren en meningen uit te wisselen zonder de eigen waarheid te verliezen.
 • Respect voor de natuur
  We gebruiken geen afval. Als er toch afval terechtkomt op ons terrein zal de creativiteit van de kinderen afvalwaren omvormen tot nieuwe objecten.
  We zijn zoveel we kunnen waterbesparend. Ons ecotoilet is daarvan een mooi voorbeeld of het tuinieren volgens de technieken van permacultuur.
  Experten leren de kinderen technieken van duurzame energie.
 • Sociaal-emotionele veiligheid
  Het Atelier biedt een veilige omgeving voor de kinderen en jongeren. Iedereen op het terrein leert om positieve feedback te geven maar ook om te ontvangen.
  We leren de kinderen ook om complimentjes te geven en te ontvangen. De begeleiders zijn hierin het voorbeeld. Op die manier leren de kinderen hoe leuk dat is.
  De vriendenkring die aan de start van de dag gehouden wordt, geeft aan iedereen, kinderen en begeleiders de gelegenheid om frustraties te uiten, wensen uit te drukken en verwachtingen te verwoorden. We vinden het ook belangrijk dat iedereen met een positief gevoel naar huis kan.
 • Eigenwaarde
  Dankzij de heterogene groep is er een voortdurende wisselwerking tussen leeftijden en talenten. Iedereen krijgt de kans iets wat hij kan, uit te leggen of voor te doen. Hierdoor groeit het vertrouwen in het eigen kunnen en zo ook de eigenwaarde. In latere opleidingen of in het arbeidsleven zullen deze jongeren in staat zijn voor zichzelf op te komen omdat ze hebben ervaren hoe het is wanneer hun mening en kunnen naar waarde geschat worden en op hun beurt zullen zij anderen ook met diezelfde waarde behandelen.
 • Verdraagzaamheid en inclusie
  Wanneer een kind op een situatie reageert op een manier die we niet begrijpen of die niet de onze is, gaan we in gesprek. Waarom reageert het kind op die manier? Enkel via rustige communicatie kunnen we dat achterhalen. We leren elkaar beter kennen. Wanneer we elkaar beter kennen, kunnen we de reactie in een context plaatsen. We begrijpen het misschien niet. We gaan misschien zelfs niet akkoord. Maar ook dit kan in een gesprek duidelijk gemaakt worden. We leren elkaars reacties, meningen en gedragingen verdragen zonder onszelf te verliezen.

Hoe verloopt een dag in het LERNU-Atelier?

Aangezien de jongeren zelf hun planning bepalen, ziet elke dag er anders uit. Wij zijn een atelier, geen school, er wordt dus niet lesgegeven maar begeleid.
Gemiddeld loopt de dag van 9u tot 16u. De jongeren kunnen om praktische redenen eerder aankomen of langer blijven.
Het eerste moment van de dag is een moment van rust of bezinning gevolgd door de vriendenkring, een overlegmoment waarin de jongeren hun plannen aan elkaar kenbaar maken.
Een ander gezamenlijk moment is het middagmaal koken, eten en opruimen.
Verder bepaalt de individuele planning van de jongere wanneer aan projecten wordt gewerkt, al dan niet individueel, en wanneer met de experten wordt gewerkt.
Het einde van de week wordt afgesloten met een laatste vriendenkring. Hier wordt besproken wat goed verliep tijdens de voorbije week en wat anders mag. De jongeren evalueren planning en/of behaalde doelstellingen, geven elkaar feedback of bespreken mogelijke verbeteringen. We nemen samen de tijd voor zelfreflectie en sluiten de week af in harmonie en vriendschap.

Waar ligt vzw LERNU-Atelier?

Het LERNU-Atelier bevindt zich in Borgloon, Guldenbodemlaan 25/ met een overdekt atelier en een tuin en de natuur van Haspengouw om ons heen.
Hier is plaats voor creativiteit en innovatie, in samenhorigheid met wat de natuur ons geeft.

Tot welke doelgroep richt het LERNU-Atelier zich?

Het LERNU-Atelier verwelkomt alle kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot 20 jaar.

1. Jongeren die om welke reden ook toe zijn aan een Time-Out uit school. Wij bieden een periode van rust waarin jongeren tijd nemen om zichzelf terug te vinden en weer in hun kracht te komen. Om hen hierin te begeleiden, zijn coaches en begeleiders aanwezig. In overleg met scholen en dokters bepalen de jongeren hoeveel tijd zij in het LERNU-Atelier zullen verblijven, dit vanaf minimaal 1 week.

2. Jongeren die graag op een andere manier leren of die sneller vooruit willen gaan met hun studie of leerproces. Allemaal leren ze van experten en kunnen ze begeleiding krijgen bij het zelfstandig studeren of het bepalen van studiekeuzes.

3. Jongeren die vroegtijdig vaarwel zeiden aan het onderwijs maar de draad weer willen oppikken. Zij krijgen de kans om op het veld kennis te maken met heel wat jobcategorieën en hierin te werken aan projecten samen met de experten. Daarbij worden zij, indien gewenst, ook begeleid in hun weg naar de Examencommissie.

4. Alle kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot 20 jaar die zin hebben om te komen spelen en LERNU-vrienden te maken op ZaterdagSpeeldag of tijdens vakantiekampjes.

Hoe wordt het LERNU-Atelier gefinancierd?

De medewerkers van het LERNU-Atelier zijn voortdurend in de weer om dossiers in te dienen bij allerlei instanties en op zoek naar sponsoring en investeerders.
Zo hebben we bijvoorbeeld reeds een succesvolle Crowdfunding afgerond via Ulule.

 • Om de kosten te kunnen dragen, vragen we voor de Time-Outers voorlopig 75€ per kind per week. Afwijkende regelingen kunnen getroffen worden voor gezinnen met meerdere kinderen en gezinnen met kleine budgetten.
 • Het inschrijfgeld voor vakantiekampjes wordt gebruikt voor professionalisering en verdere groei van het Atelier.
  We hanteren voor de vakantiekampjes 3 prijzen:
  – kleine budgetten: geef wat je kan
  – reguliere prijs: 25€/kind
  – solidariteitsprijs: 35€/kind
  Kortingen worden voorzien voor grote gezinnen.

Geloof je net als wij in de missie van het LERNU-Atelier en wil je ons steunen? Wij zijn dankbaar voor alles wat ons gegund wordt van materialen tot giften om de opstart en werking van het atelier te vergemakkelijken.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Verantwoordelijke: Evelyne Bresciani
vzw LERNU-Atelier
0476/830098
lernuatelier@gmail.com

 

Wie zijn de experten?

Dit zijn mensen uit het beroepsleven. Dit kan gaan van ambachtslui, kunstenaars, politici, filosofen tot sportlui, ondernemers, verzorgenden, natuurliefhebbers…
Deze mensen komen op vraag van de jongeren naar het atelier om hen te helpen met de projecten die zij op touw willen zetten. De jobdeskundigen zijn geboeid en gepassioneerd door hun job en vakkennis en gretig om hun kunde te delen met de jongeren.
Wil je graag jouw deskundigheid delen met onze jongeren? Meld je hier aan.

Hoe worden de jongeren ondersteund in hun studie?

De jongeren komen naar het LERNU-Atelier voor een Time-In in de natuur. Er worden echter duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. hun studie. Wanneer zij hierbij hulp nodig hebben, kunnen ze een beroep doen op bijlesgevers, oud-leerkrachten, stagiaires… om hen ter plaatse of via skype te helpen met studiebegeleiding.
Als het nodig blijkt, kunnen de kinderen ook hulp krijgen van de aanwezige coaches om te helpen bij het maken van studiekeuzes, studieplanning, enz. Afspraken en/of leidraden zullen met de school van de jongere gecommuniceerd worden.
Indien de jongere ingeschreven is in een school worden met de school en de huisdokter de nodige attesten afgeleverd om de tijdelijke afwezigheid op school te rechtvaardigen.
Indien de jongere niet ingeschreven is in een school is hij/zij welkom voor rust en studie zonder attesten aangezien de wet wel een leerplicht oplegt maar geen schoolplicht. Het LERNU-Atelier zal samen met de jongere een traject uitwerken om studie weer op te pikken of verder te zetten.

Op welke manier hebben de jongeren inspraak in het beleid van LERNU?

Elke week wordt afgesloten met een vriendenkring. Iedereen krijgt de kans om bedenkingen en voorstellen op tafel te leggen en deze worden samen besproken. Alle onderwerpen en grieven zijn bespreekbaar. We willen de jongeren leren dat het ok is om uit te spreken wat je voelt of denkt. We doen dat op een liefdevolle manier en leren voor onszelf opkomen. De andere laten spreken, luisteren naar elkaar, debatteren en argumenteren, meningen vormen… zijn slechts enkele vaardigheden die de jongeren al doende zullen leren.  Enkel unanimiteit kan mogelijke nieuwe regels implementeren met respect voor ieders gevoel en mening.

Huisregels

 • De jongeren kunnen in het atelier terecht van maandag t.e.m. vrijdag van 9u-16u, ook tijdens schoolvakanties. Om het ritme van elk te respecteren en te vrijwaren, vragen we ook effectief aanwezig te zijn tussen 9u en 16u. Wat vroeger aankomen of langer blijven is uiteraard mogelijk.
 • De jongeren schrijven zich in het atelier in voor een bepaalde duur. Wij verwachten dan ook dat zij tijdens die vooraf afgesproken duur aanwezig zullen zijn uit respect voor alle aanwezigen.
 • Bij de inschrijving worden wederzijdse afspraken gemaakt tussen de jongere en het atelier.
 • Tabak, drugs en alcohol zijn ten strengste verboden op de terreinen van het LERNU-Atelier.

 

Webdesign & ontwikkeling door Robbin Hoogstrate